oogaandoeningen

Startbewijs.nl

  Oogaandoeningen
Zaterdag, 25 maart 2017 

Advertenties

Advertenties

Bezoek ook eens

- Echt Gratis Dating

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hypermetropie

Hypermetropie

Astigmatisme

Astigmatisme

Presbyopie

Presbyopie
Presbyopie wordt ook wel ouderdoms verziendheid genoemd. Iedereen zal er vroeg of laat mee te maken krijgen dat de kleine lettertjes moeilijker worden om te lezen. Een leesbril biedt dan uitkomst.

Strabismus

Strabismus
Bij strabismus ofwel scheelzien lukt het iemand niet beide ogen op één punt te richten. De ogen staan dus niet evenwijdig. Het scheelzien kan in verschillende richtingen ontstaan. Ongeveer twee tot drie procent van de bevolking ziet scheel

Nystagmus

Met de term nystagmus worden onwillekeurige ritmische bewegingen van de oogbollen aangeduid. Hier zijn verschillende soorten in te onderscheiden. De Nederlandse term voor nystagmus is wiebel- of trilogen. Bij mensen met nystagmus zal de gezichtsscherpte vrijwel nooit maximaal zijn omdat zij door de nystagmus de mogelijkheid van een stabiele vaste fixatie (het richten van de ogen op het waar te nemen object) missen.
 

Welkom!

Hier is van alles te vinden over de meest voorkomende en een aantal minder voorkomende oogafwijkingen zoals: Refractie afwijkingen, oogontstekingen, ooglid aandoeningen en netvlies afwijkingen.

Ablatio Retinea

Ablatio Retinea ofwel netvlies loslating is een ernstige oogaandoening waarbij het zicht berdreigd wordt of al sterk verminderd is. Het gaat vaak samen met lichtflitsen die worden waargenomen, maar dit hoeft niet altijd. Een ablatio is altijd een spoedindicatie voor een operatie.

Conjunctivitis

Conjunctivitis
Conjunctivitis of oogbindvliesontsteking komt veel voor. Meestal aan beide ogen tegelijk. Het is een ontsteking van de oogbindvliezen (conjunctiva), de doorschijnende laag slijmvlies die het wit van het oog en de binnenkant van de oogleden bekleedt. Vaak wordt het veroorzaakt door een virus- of bacteriele infectie of een allergische reactie.

Cataract / Staar

Cataract / Staar
Cataract (staar) is een vertroebeling van de ooglens. Hierdoor gaat het gezichtsvermogen steeds verder achteruit. De meest voorkomende vorm is ouderdoms staar. Cataract wordt dan ook wel grijze staar genoemd.

Cornea erosie

Een cornea erosie is een beschadiging van het epitheel van het hoornvlies, ofwel hoornvlies beschadiging. Zo’n erosie is pijnlijk en kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld het dragen van contactlenzen, een voorwerp in het oog of door te hard wrijven in het oog. Het geneest meestal snel en zonder problemen. In sommige gevallen komt de erosie steeds terug. We spreken dan van residiverende erosie.

Diabetische Retinopathie

Diabetische Retinopathie
Diabetische retinopathie is een ernstige complicatie van diabetes mellitus (suikerziekte). Diabetes kan alle bloedvaten in het lichaam aantasten. Bij diabetische retinopathie zijn de bloedvaten in het netvlies (de retina) beschadigd.

Droge ogen

Droge ogen
Met droge ogen worden de verschijnselen bedoeld die optreden als gevolg van het uitdrogen van het oppervlak van het hoornvlies of van het oogbindvlies. Het is een vaak voorkomende aandoening die meestal op middelbare leeftijd begint, vaker bij vrouwen dan bij mannen, en die door tal van factoren veroorzaakt kan worden. Meestal is de aandoening het gevolg van een onvoldoende aanmaak van traanvocht door de traanklier.

Fuchs cornea dystrofie

Fuchs cornea dystrofie is een traag verlopende afwijking waarbij het aantal endotheelcellen aan de achterzijde van het hoornvlies sneller dan normaal vermindert, zodat de pompfunctie van het endotheel afneemt. Hierdoor ontstaat er vochtophoping in het hoornvlies. Het hoornvlies wordt dikker en minder helder.

Glasvocht troebelingen


Glasvocht troebelingen

Glasvocht troebelingen is een verzamelnaam voor alle soorten troebelingen die zich bevinden in het glasvocht van het oog. Dit is een gelachtige substantie die de ruimte in het oog vult tussen de ooglens en het netvlies. Deze troebelingen kunnen verschillend worden waargenomen. Veel voorkomend zijn spinnetjes, vliegjes, vlekjes en draadjes. Ze worden ook wel floaters of mouches volantes genoemd. Ze zijn meestal onschuldig maar kunnen zeer hinderlijk zijn.

Glasvocht loslating

Glasvocht loslating
Het grootste gedeelte van het oog is gevuld met glasvocht, een heldere gelei. Bij jonge mensen zit deze gelei tegen het netvlies aan. Met het ouder worden verandert de samenstelling van het glasvocht geleidelijk, waardoor het glasvocht vervloeit en gaat inkrimpen. Dit heeft tot gevolg dat het loskomt van het netvlies. Dit wordt een glasvochtloslating genoemd en is een normaal verouderingsproces dat plotseling optreedt. Het gaat vaak gepaard met zwevende vlekjes en lichtflitsen.

Glaucoom

Glaucoom
Glaucoom is een aandoening van de oogzenuw waarbij de bloedvoorziening van de oogzenuw afgekneld wordt en de vezels van de oogzenuw steeds meer beschadigd worden en verloren gaan. Hierdoor ontstaat gezichtsveld uitval. Glaucoom gaat vaak samen met een verhoogde oogdruk, maar dat is lang niet altijd het geval!

Graves' Ophthalmopathie

Graves' ophthalmopathie is een gevolg van een schildklierafwijking. Hierbij treedt er een ontsteking op van de weefsels in de oogkas. Hoewel het oog niet is aangedaan kunnen er wel problemen ontstaan doordat het oog bekneld raakt of doordat het te veel gaat uitpuilen.

Herpes simplex

Herpes simplex
Herpes Simplex is een virus dat infecties kan veroorzaken in de huid, slijmvliezen en zenuwen. In het oog is er meestal sprake van een steeds terugkerende cornea infectie herpes keratitis

Herpes Zoster

Herpes Zoster, beter bekend als gordelroos, is een virale ziekte die een huidziekte veroorzaakt. Deze gaat gepaard met roodheid en met vocht gevulde blaasjes. De verspreiding van de blaasjes volgt het patroon van de aangedane zenuw. Als het rondom het oog zit bestaat er een kans dat er ook een ooginfectie bij komt.
 

Keratoconus

Keratoconus
Keratoconus is een afwijking van de vorm van het hoornvlies. Het hoornvlies is niet mooi bolvormig, maar krijgt een kegelvorm. De oorzaak van deze vormafwijking is een onderliggende afwijking van de structuur waardoor het hoornvlies zijn stevigheid verliest. Hoewel deze structuurafwijking aangeboren is komt een keratoconus meestal pas na de puberteit tot uiting.

Macula Degeneratie

Macula Degeneratie
Macula degeneratie (MD)is een aantasting van de gele vlek, het centrum van het netvlies dat het scherpste zicht geeft. De meest voorkomende vorm is leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD/ARMD). Dit wordt veroorzaakt door een verouderingsproces van de macula (gele vlek). Doordat de aandoening alleen het centrale zien aantast, gaat men vooral gezichtsscherpte missen. Op de plek waar men de blik op richt wordt dan een onduidelijke wazige vlek waargenomen. Soms kan ook vertekening in rechte lijnen worden waargenomen.

Avastin / Lucentis bij MD

De natte vorm van macula degeneratie kan in veel gevallen behandeld worden door middel van een nieuwe techniek. De patient wordt hierbij behandeld met een injectie in het oog die de nieuwe groei van bloedvaatjes tegen gaat. Er zijn daarvoor twee mogelijkheden: Avastin wat van oorsprong een middel is voor darmkanker en het vele malen duurdere Lucentis wat in Nederland weinig wordt gebruikt vanwege de hoge kosten. Rondom beide middelen is nu veel aandacht in de media:

Artikelen over ARMD

Er wordt veel onderzoek gedaan om ARMD te behandelen. Regelmatig verschijnen er artikelen over nieuwe behandelingen.

Macula gat

Het maculagat is een gaatje in het netvlies juist op de plaats waar men scherp mee ziet (de gele vlek of macula). Rondom het gaatje ligt het netvlies niet goed op zijn onderlaag, waardoor het minder goed werkt. Hierdoor neemt u centraal een wazige vlek waar.

Macula pucker

Een macula pucker is een dun vliesje op het netvlies juist op de plaats van het scherp zien (de gele vlek of macula). Rondom de gele vlek wordt het netvlies in plooitjes getrokken. Hierdoor kunt U beeldvervorming (metamorfopsie) waarnemen.
  • OZR - Het Oogziekenhuis Rotterdam Folders
  • - Folder OZR

Neuritis Optica

De oogzenuw brengt de beelden die we zien van ons oog naar de hersenen. De oogzenuw is als een elektriciteitskabel en bestaat uit ongeveer 1,2 miljoen afzonderlijke dunne draadjes of zenuwvezels. Bij een ontsteking van de oogzenuw raakt de zenuw gezwollen en rood, en de zenuwvezels werken niet goed meer. Als er veel vezels aangedaan zijn, zien we slecht. Dit wordt Neuritis Optica genoemd.

Nastaar

Bij een staaroperatie wordt het troebele deel van de lens weggehaald. Van het kapsel blijft een zakje achter. In dit zakje wordt meestal de kunstlens geplaatst. Het dunne kapsel kan krimpen en opnieuw troebel worden. Het zich zal dan opnieuw weer minder worden. Deze troebeling heet nastaar.

Opticus Atrofie

De oogzenuw (opticus) is de verbinding tussen de oogbol en de hersenen. Als deze baan niet goed is aangelegd of beschadigd raakt kan de visuele informatie uit het oog niet goed worden doorgegeven naar de hersenen waardoor er problemen met het zien kunnen ontstaan. De papil is de plaats waar alle zenuwvezels uit het netvlies samenkomen en de oogzenuw vormen. Bleekheid van de papil of papilatrofie ontstaat wanneer er in de papil weefsel verloren gaat. Als de hele oogzenuw atrofisch wordt spreekt men van Opticus Atrofie.

Pterygium / Pinguecula

Pterygium / Pinguecula
Men spreekt van een pterygium als het slijmvlies dat het wit van het oog bedekt (de conjunctiva) in een driehoekige vorm over het hoornvlies gaat groeien. Een Pinguecula is een lichtgele zwelling in het slijmvlies van het oog vaak aan de neuszijde, veroorzaakt door een opeenhoping van eiwitten. Het is een goedaardige verandering van het slijmvlies. Er is geen ingroei in het hoornvlies.

Prematuren Retinopathie

Prematuren Retinopathie
Prematuren retinopathie is een aandoening die kan ontstaan in het netvlies van te vroeg geboren kinderen (prematuren). Prematuren hebben nog ’onrijpe’ netvliesvaten waarvan de verdere uitgroei verstoord kan raken. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor het zicht van het kind.

Retinitis Pigmentosa (RP)

Retinitis pigmentosa (ook wel TRD tapetoretinale degeneratie genoemd) is eigenlijk niet één ziekte maar een verzamelnaam voor een groep ziekten die gekenmerkt wordt door slecht zien in het donker (nachtblindheid) en zeer geleidelijke beperking van het gezichtsveld, die uiteindelijk leidt tot kokerzien. RP is een ernstige oogziekte, die op dit moment niet genezen kan worden.

Retinoblastoom

Retinoblastoom is een zeldzame vorm van kanker, die ontstaat in het netvlies van het oog. De ziekte komt voornamelijk voor bij kinderen onder de 5 jaar en is bij vroegtijdige herkenning goed behandelbaar. Onbehandeld kan de kanker zich door het lichaam verspreiden met fatale afloop.

Syndroom van Wagner

Syndroom van Wagner is een zeer zeldzame erfelijke dominant autosomale aandoening van glasvocht en netvlies, gepaard gaand met karakteristieke degeneratieve afwijkingen aan het glasvocht, cataract op jeugdige leeftijd, myopie, degeneratieve veranderingen in choroidea en netvlies, nachtblindheid.

Tranende ogen

Tranende ogen
Kleine klieren van het slijmvlies en de ooglidranden produceren tranen. Deze zorgen ervoor dat het oog steeds ”gesmeerd" is. De traanklier, gelegen onder het bovenooglid, reageert bij emotie of oogirritatie en produceert dan meer traanvocht.De geproduceerde tranen worden afgevoerd door de 2 traanpunten. Het traanvocht wordt als het ware door de oogleden hier ingepompt. Van de traanpunt gaan de tranen via een klein kanaaltje naar de traanzak en daarna via het neustraankanaal naar de neus (dit verklaart waarom men moet snuiten na huilen). Naast het “smeren” hebben de tranen een afweerfunctie en ook voeren ze viezigheid af. Bij een verstopt systeem gaat dit niet en kunnen ziektekiemen een ontsteking veroorzaken.

Uveitis

Uveitis is een ontsteking van het vaatvlies in het oog. Uveitis wordt gebruikt als een verzamelnaam voor inwendige oogontstekingen. Klachten zijn vaak een vermindering van het gezichtsvermogen van één of beide ogen. Ze zien wazig, hebben last van zwarte vlekjes of slierten in het beeld. Een aantal patiënten kan het licht niet goed verdragen. Uveitis kan heel plotseling beginnen met een pijnlijk, rood oog of met geleidelijk waziger zien. Er zijn verschillende vormen.

Vaatafsluitingen

De bloedvoorziening in het oog bestaat uit arteriën (slagaders) die het bloed aanvoeren en venen (aders) die het bloed afvoeren. Bij een vaatafsluiting ontstaat een doorstromings probleem en gaat het oog minder functioneren. Er zijn drie typen van afsluitingen: veneuze afsluiting, arteriele afsluiting en afsluting van de vaatvoorziening van de oogzenuw (nervus opticus).
 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Mailinglist

Ja, houd mij op de hoogte!

Engelstalige informatie

Engelstalige informatie

Blepharitis

Blepharitis
Blepharitis is een niet besmettelijke ontsteking van de oogleden rond de wimpers. Het komt veel voor en is meestal niet ernstig, maar wel lastig. Vaak wordt het veroorzaakt door een bacterie

Chalazion

Chalazion
Een chalazion is een verstopping van een talgkliertje in de oogleden, waardoor plaatselijke zwelling van het ooglid ontstaat.

Dermatochalasis

Dermatochalasis (huid teveel) van de oogleden wordt meestal veroorzaakt door veroudering van de huid. De vezels in de huid verliezen hun elasticiteit, en de huid wordt ruimer.

Ectropion

Ectropion
Bij een ectropion bestaat er een naar buiten gedraaide rand van het onderooglid. De afwijking is cosmetisch storend omdat de rode binnenzijde van het ooglid zichtbaar is. Vaak is ook het oog geïrriteerd omdat het minder goed sluit.

Entropion

Entropion
Bij een entropion bestaat er een naar binnen gedraaide rand van het onderooglid, waardoor de wimpers tegen het oog krassen. Hierdoor ontstaat irritatie, pijn, last van het licht en een zandgevoel.

Ptosis

Het bovenooglid wordt geopend door een spier die vanuit de top van de oogkas naar het ooglid loopt, de levatorspier. Een gestoorde werking van deze spier kan een hangend ooglid veroorzaken. Het ooglid wil dan niet goed geopend worden. Dit noemen we ptosis.
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 47
 Links 139
Door oogaandoeningen i.s.m startbewijs.nl